El Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU) és una agrupació esportiva d’interès públic i social que té com a objectius principals el foment, l’organització i la promoció d’activitats esportives en edat escolar dins de la comarca.

Amb aquesta finalitat, realitzem, entre d’altres, les següents activitats:

  • Coordinem i, si s’escau, organitzem activitats esportives en edat escolar per a tot l’alumnat de la comarca.
Activitat al camp de golf d’Aravell. Educació Primària.
  • Col·laborem amb l’Escola Catalana de l’Esport en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport escolar.
Curs CIATE – Bloc específic – Juny 2019
  • Col·laborem amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca o àmbit territorial corresponent.
Campus de Futbol (Setmana Santa) celebrat al Camp de Futbol Emili Vicente
  • Assessorem als ajuntaments, consells comarcals, clubs, escoles i altres entitats de la nostra demarcació en termes d’activitat física i esport i col·laborem en la seva execució.
Activitat d’esquí nòrdic a Sant Joan de l’Erm. Educació Primària.