Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis per a la prevenció i seguretat dels practicants

Quin és el contingut d’aquest curs?

  • Identificar els elements de risc per a la seguretat i la salut en diverses situacions, entorns i contextos de temps lliure educatiu per prevenir-los.
  • Conèixer les tècniques bàsiques de primers auxilis i d’atenció a persones accidentades.
  • Enunciar el contingut mínim d’una farmaciola d’urgències, assenyalant la utilitat de cada producte elegit.
  • Descriure les seqüències d’actuació davant de situacions de risc d’accident o malaltia.

Quina és la duració d’aquest curs?

  • Aquest curs té una duració de 15 hores en format presencial.