Període de pràctiques – 150 hores

Per iniciar el període de pràctiques és necessari haver realitzat:

  • Bloc comú
  • Bloc específic – Joc i Esport.
  • Tenir 16 anys i el títol d’ESO.

Pots realitzar les pràctiques en entitats esportives inscrites correctament al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. És a dir, en clubs esportius, consells esportius, associacions de mares i pares d’alumnes, patronats municipals, ajuntaments, etc.

Procediment per acreditar el període de pràctiques

  1. Abans d’iniciar el període de pràctiques, ens has d’enviar el document que trobaràs en la part inferior d’aquesta pàgina “Full acceptació pràctiques entitat” omplert, signat i segellat per l’entitat on realitzaràs les pràctiques.
  2. Realitzar les 150 hores de pràctiques.
  3. Un cop acabat el període de pràctiques ens has d’enviar el document que trobaràs en la part inferior d’aquesta pàgina “Full certificació de pràctiques” omplert, signat i segellat per l’entitat on has realitzat les pràctiques conjuntament amb una copia de les dues cares del teu DNI.