Informació bàsica del Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE)

Bloc comú, 22 i 23 de juny. Bloc específic, 25, 26, 27, 28 i 29 de juny.

La Seu d’Urgell, Juny 2019

El CIATE és un programa de formació, adreçat a joves majors de 16 anys que estan interessats en formar-se en el camp de l’esport. El curs ajuda a tenir una visió clara del món de l’esport i permet experimentar de primera mà com es planifica i s’organitza l’activitat esportiva. L’alumnat coneixerà quina és la importància del monitor/a i/o tècnic/a esportiu/va com a la persona transmissora de valors i hàbits saludables.

Quins són els objectius?

 • Proporcionar la formació bàsica per a la realització d’activitats d’iniciació esportives en l’àmbit extraescolar.
 • Dotar als joves de diferents recursos metodològics per tal d’iniciar-se en la formació multiesportiva.
 • Aconseguir una intencionalitat educativa per part dels futurs tècnics.
 • Transmetre la idea de complexitat, importància i transcendència de la figura del tècnic dins l’àmbit de l’ensenyament esportiu.
 • Adquirir tècniques i recursos de dinamització.

Per què és necessari realitzar el curs?

L’Administració esportiva de la Generalitat ha d’inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu les persones que es dediquen a exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, incloent-hi el personal que s’encarrega de la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives i també el personal que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat.

Les activitats poliesportives són les que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del CCE.

Què he de fer per obtenir el títol de monitor de tècnic esportiu?

 • Bloc comú de CIATE – 15 hores.
 • Bloc específic de CIATE (cal realitzar dos cursos específics).
  • Joc i esport en edat escolar – 35 hores.
  • *Gestió petites entitats esportives – 35 hores.
 • *Procediments, tècniques i recursos dels primers auxilis – 15h.
 • Període de pràctiques – 150h.

*Aquests cursos s’oferiran seguidament pel Consell Esportiu de l’Alt Urgell.  

Un cop l’alumnat hagi completat de forma exitosa els cursos destacats en l’apartat anterior, el Consell Esportiu de l’Alt Urgell tramitarà a l’Escola Catalana de l’Esport la documentació corresponent d’ingrès al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).

Quins blocs i continguts ofereix el curs?

Bloc comú (teòric) – 15 hores.

 • Salut i activitat física.
 • Evolució psicològica de l’esportista.
 • Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport.
 • Educació i esport: agents implicats.
 • Gènere i esport.
 • Primers auxilis.
 • Contraindicacions per a la pràctica esportiva.
 • Lesions esportives: atencions primàries.
 • Malalties transmissibles i activitat esportiva.

Bloc específic. Joc i esport (teòric-pràctic) – 35 hores

 • L’esport per a tothom.
 • El joc en la iniciació esportiva.
 • Jocs esportius i pre-esportius.
 • Esports col·lectius i individuals.
 • Activitats en el medi aquàtic.
 • Metodologia, instal·lacions i materials.

Com s’organitza el curs?

L’horari en el qual s’impartiran els continguts del curs, així com l’espai que s’utilitzarà, es detallarà properament a l’alumnat inscrit mitjançant les dades de contacte facilitades durant el procés d’inscripció. De forma orientativa, l’horari del curs serà:

 • Bloc comú:
  • Dia 22 de juny: 9:00 a 14:00h i de 15:30 a 20:30h.
  • Dia 23 de juny: 9:00 a 14:00h.
 • Bloc específic:
  • Dies 25, 26, 27, 28 de juny: 9:00 a 14:00h i de 15:30 a 18:30h.
  • Dia 29 de juny: 9:00 a 14:30h.

*Els corresponents descansos seran de: 11:15 a 11:45h i de 14:00 a 15:30h. El dia 29 de juny, només es realitzarà el primer descans.

*En ambdós cursos, de format teòric-pràctic, s’exigirà una assistència superior al 90% de les sessions.

Com tramitar la matrícula?

 • Realitzar la inscripció de forma online a través de l’enllaç facilitat en el pòster informatiu.
 • Fer el pagament de forma presencial a les oficines del Palau d’Esport de la Seu d’Urgell.

*No es considerarà formalitzada la matrícula fins al moment en que es realitzi el pagament.

Què es recomana portar per a la realització del curs?

 • Roba i calçat esportiu.
 • Banyador, casquet de bany, ulleres de natació, tovallola i xancletes de goma.
 • Esmorzar.
 • Estoig i llibreta.