En aquest apartat trobaràs la declaració responsable necessària per tal de realitzar la inscripció en cas que tinguis menys de 18 anys.

Important: descarrega l’arxiu i edita’l. No editis directament el nostre arxiu de drive.