El CIATE és el curs d’Iniciació a Tècnic/a Esportiu/va que organitza i certifica l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) com a òrgan docent del Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya.

L’alumnat que superi el curs serà inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) com a monitor esportiu i podrà exercir tasques en l’àmbit de les activitats físiques i poliesportives que es duen a terme en patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del CCE.

Requisits d’accés: per assistir al CIATE, les persones participants hauran d’haver complert 16 anys abans de la data d’inici.

El CIATE consta d’un total de 5 blocs que es detallen a continuació:

 • Bloc comú – 15 hores.
 • Bloc específic (Joc i Esport en Edat Escolar) – 35 hores.
 • Bloc específic (Gestió de petites entitats esportives) – 35 hores.
 • Bloc Procediments, tècniques i recursos de primers auxilis per a la prevenció i seguretat dels practicants – 15 hores.
 • Període de pràctiques – 150 hores.

Les exempcions: aquelles persones que disposin de les formacions finalitzades i certificades que es detallen a continuació, podran sol·licitar l’exempció:

 • Graduat/ada en educació primària. (6-12 anys)
 • Graduat/ada en mestre d’educació primària. (6-12 anys)
 • Certificat de professionalitat de Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Diploma de Director d’activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut)
 • Diploma de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut)
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil