Joc i Esport en edat escolar

Quin és el contingut d’aquest curs?

  • L’esport per a tothom
  • Esport col·lectius i esports individuals
  • La Iniciació Esportiva
  • Activitats en el medi aquàtic
  • Els jocs pre-esportius i esportius
  • Els jocs i les capacitats condicionals i coordinatives
  • Nutrició, higiene i seguretat en la pràctica esportiva
  • Jocs psicomotrius i sociomotrius
  • Esport en el medi natural

Quina és la duració d’aquest curs?

  • Aquest bloc té una duració de 35 hores en format presencial.