Formacions realitzades i properes formacions 

No s’han realitzat formacions. Les properes es publicaran properament.

Bloc específic. Gestió petites entitats esportives (teòric-pràctic) – 35 hores

 • La Planificació. Conceptes Generals.
 • Premisses i cauteles d’una planificació eficaç.
 • Instruments pel procés planificador.
 • Quadre de barres o diagrama de Gantt.
 • El mètode d’anàlisis DAFO.
 • La Gestió econòmica.
 • El Sistema comptable, la tresoreria, el pressupost, l’anàlisi de costos i el finançament.
 • Organització i gestió de petites entitats esportives.

Com tramitar la inscripció al curs?

 • La inscripció es realitza de forma online a través de l’enllaç que es facilita en el pòster informatiu que es publica a la pàgina del Consell Esportiu de l’Alt Urgell a Instragram: consellesportiualturgell
 • El pagament es realitza de forma presencial a les oficines del Palau d’Esport de la Seu d’Urgell.

*La matrícula no es formalitza fins el moment en que es realitzi el pagament.

Què es recomana portar per a la realització del curs?

 • Roba i calçat esportiu.
 • Esmorzar.
 • Estoig i llibreta.